Assistanceordning

I Egå Motorbåds Klub findes en assistanceordning, der vedrører hjælp til klubbens medlemmer i forbindelse med motorproblemer og lignende under sejlads.

Assistance-ordningen er geografisk afgrænset til Århus-bugten. Klubbens medlemmer deltager på frivillig basis i ordningen.