14. januar 2018.  

Bestyrelsen har på baggrund af en opfordring fra flere medlemmer på generalforsamlingen i november besluttet at yde en økonomisk støtte til søredningstjenesten "Nordfalcken" på 2000 kr.

Århus-bugten er "Nordfalckens" primære aktionsområde, besætningen er uddannet til opgaverne og eventuel hjælp ydes vederlagsfrit. Yderligere information se  www.nordfalcken.dk.

 

21. marts 2018.

STANDERHEJSNING

Egå Motorbåds Klub holder standerhejsning lørdag den 7. april kl. 12.30 på Egå Marina med efterfølgende frokost kl. 13.00 på Havne Bistroen.

Til frokosten serveres:

Prisen for deltagelse i frokosten er 150,- kr. pr. person.

Tilmelding er nødvendig ved deltagelse i frokosten.

Bemærk at tilmeldingsfristen er: tirsdag den 3. april kl. 21.00.

Ring til May-Britt, tlf. 86 74 12 02 / 51 81 21 01 eller Lisbeth, tlf. 20 43 35 42.