Standerstrygning og generalforsamling

Der indbydes hermed til standerstrygning og ordinær generalforsamling i Egå Motorbåds Klub lørdag den 6. oktober 2018. Vi starter med at stryge klubstanderen kl. 11.30, og derefter er der generalforsamling og frokost i roklubbens klubhus på Egå Marina.  

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

  3. Bestyrelsens aflæggelse af regnskab for det forløbne år

  4. Behandling af indkomne forslag

  5. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2020

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lisbeth Riis og May-Britt Mikkelsen er på valg, begge genopstiller)

  7. Valg af bestyrelsessuppleant

  8. Valg af revisor

  9. Valg af revisorsuppleant

  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der følgende til frokosten:

Prisen for deltagelse i frokosten er 125 kr. pr. person. Øl og vand købes i roklubben. Husk kontanter til betaling af både øl, vand og mad.

Tilmelding er nødvendig ved deltagelse i frokosten. Tilmeldingsfristen er onsdag den 3. oktober kl. 21.00.

Tilmelding kan ske til May-Britt, tlf. 51812101 / 86741202 eller Lisbeth, tlf. 20433542. 

 

2. august 2018: 

Der ligger nu en ny turberetning med overskriften "Vestsvensk skærgård og Oslofjorden" under turberetninger

 

23. maj 2018:

20 EMK'ere deltog i pinseturen til Ebeltoft, der i år blev afholdt i et fantastisk vejr.

Her følger nogle billeder fra det vellykkede arrangement.

Traditionen tro blev vandingsstedet "Hos Molboerne" aflagt et besøg lørdag formiddag.

 

Skippermøde lørdag eftermiddag ved fælleshuset på Ebeltoft Skudehavn.

 

Spisning med sild og smørrebrød lørdag aften.

 

Harmonikaspilleren Gunnar Mortensen underholdt et par timer lørdag aften.

 

Årets vinder af petanque-turneringen får overrakt "vandrepokalen".

 

Benny ved grillen før spisningen søndag aften.

Det gode vejr nydes uden for fælleshuset.

 

Solnedgang på Ebeltoft Skudehavn.

14. januar 2018:  

Bestyrelsen har på baggrund af en opfordring fra flere medlemmer på generalforsamlingen i november besluttet at yde en økonomisk støtte til søredningstjenesten "Nordfalcken" på 2000 kr.

Århus-bugten er "Nordfalckens" primære aktionsområde, besætningen er uddannet til opgaverne og eventuel hjælp ydes vederlagsfrit. Yderligere information se  www.nordfalcken.dk.