Nyt fra klubben

Kære medlemmer

Alle aktiviteter er forsat udskudt på grund af COVID19-situationen.

Bestyrelsen afventer næste udmelding fra regeringen, og planlægger på den baggrund de fremtidige aktiviteter.