Langs Bohusläns kyst

Vrångö

Denne turberetning begynder på Vrångö, der ligger sydligst i Göteborgs skærgård godt fire sømil nordøst for Tistlarna Fyr.

Vrångö er bilfri, og den tætliggende bebyggelse bestående af overvejende hvidmalede træhuse med rødt tegltag er centreret omkring havnen. Her vidner bl.a. et par relativt store trawlere om, at der fortsat drives erhvervsfiskeri fra øen.

Efter en udvidelse i 2004 har havnen i dag ca. 75 gæstepladser, hvor der primært fortøjes med anker eller ved bøjer. Med lidt held kan der i inderhavnen tillige fortøjes ved enkelte grønskiltede pladser med bomme. Det levende havnemiljø betyder, at havnen er velbesøgt i sæsonen, bl.a. er den efter sigende et yndet weekend-mål for sejlere med hjemhavn i Göteborg.

En af de smalle veje i bebyggelsen på Vrångö munder ud i en trætrappe, der fører op til ”Lotsudkiken”, hvorfra der er en fantastisk udsigt til Vinga, der ligger alleryderst mod vest i Göteborgs skærgård.

Vinga

Afstandene er korte i Göteborgs skærgård. Der er således kun godt syv sømil fra Vrångö til Vinga.

Vinga har været lodshavn i århundreder, og den østlige del af havnen er fortsat forbeholdt lodsfartøjer. Gæstehavnen i det vestlige havnebassin har plads til ca. 25 både og er ofte overfyldt i sæsonen. Husk at have vandtanken fyldt godt op inden anløb af Vinga, da det ikke er tilladt at bunkre vand på øen.

Vinga er nok mest kendt for det 29 m. høje fyr og den karakteristiske pyramideformede, rødmalede båke, der er placeret tæt ved fyret. Øen forbindes dog af mange også med Evert Taube, hvis far Carl Gunnar Taube var fyrmester på Vinga, da det nuværende fyr blev tændt første gang i 1890.

Fotö

Knap fire sømil nordøst for Vinga ligger Fotö, der er den sydligste af de ti øer, der udgør Öckerö Kommune med i alt ca. 12500 indbyggere.

Havnen på Fotö ligger på øens sydvestlige side. Her ligger de hvidmalede træhuse om muligt endnu tættere på kajkanten, end det er tilfældet på Vrångö. Havnen var oprindelig fiskerihavn, men fungerer i dag udelukkende som lystbådehavn. Den er velbeskyttet, har ca. 15 gæstepladser og her er i den grad fred og ro.

Fiskeriet er dog ikke et uddøende erhverv på Fotö. De hjemmehørende fiskefartøjer ligger i dag i havnen på Söö ved foden af broen til Hönö i gåafstand fra den oprindelige havn.

Nord og vest for lystbådehavnen ligger et klippefyldt landskab med lyng, forskellige buske og birkekrat. Der er ingen markerede stier i området; men det er relativt ukompliceret at gå på de runde klipper. Fra toppen er der en fin udsigt over Fotö Sund til naboøen Hönö.

Hälsö  

De ti øer i Göteborgs nordlige skærgård ligger næsten som perler på en snor, og afstandene er som tidligere nævnt korte. Fra Fotö i syd til Rörö i nord er der således kun ni sømil. Godt midtvejs umiddelbart nord for hovedøen Öckerö ligger Hälsö.

Den velbeskyttede havn på Hälsö fungerer i dag udelukkende som lystbådehavn, og i inderhavnen er der ca. 40 gæstepladser, hvor der fortøjes enten ved bomme eller med fast agterline.

Hele den nordlige del af Hälsö ligger hen som rekreativt område. Følg Varvvägen fra havnen og dernæst Stuvövägen, der munder ud i en 2,6 km. lang grusvej. Ca. midtvejs leder gule markeringer på de runde klipper til Stuvö Vale 46,6 m. over havet. Turen til toppen får bestemt pulsen i vejret; men det er anstrengelserne værd. På toppen venter belønningen i form af en bænk og en smuk udsigt til øerne Källö Knippla, Hyppeln og Rörö samt Carlstens Fästning i Marstrand.

Hyppeln  

Med 181 fastboende er Hyppeln den næstmindste af de ti øer i Öckerö Kommune, hvad indbyggerantallet angår. Kun Grötö har færre fastboende, nemlig 98.

Tre hjemmehørende mindre trawlere tyder på, at fiskeriet fortsat har en vis betydning for Hyppelns økonomi. Det meste af den velbeskyttede havn fungerer dog som lystbådehavn med plads til ca. 40 gæstebåde. Der ligger en dagligvareforretning og restaurant næsten på kajkanten.

Rörö  

Rörö er arealmæssigt en af de større øer, men med 272 fastboende relativt tyndt befolket. 2/3 af øen henligger som naturreservat. Velafmærkede stier fører rundt i naturreservatet, hvor der findes flere naturtyper, eksempelvis små badevige med sandstrand, hedearealer med lyng, enebær-og brombærbuske, små indsøer med åkander, rullestenssletter yderst mod vest, skov, overdrev og istidsslebne runde klippeformationer med særprægede mønstre.

Det kan anbefales at følge stierne, da naturreservatet sine steder er ganske ufremkommeligt.

Fiskeri- og lystbådehavnen på Rörö med godt 100 gæstepladser summer af liv i sæsonen. Havnen er velordnet, særdeles velbeskyttet og har alle de faciliteter, en gæstesejler kan ønske sig.

Åstol  

Sejladsen mellem Rörö og Åstol via den smalle, velafmærkede Albrektssund Kanal og Marstrand er på 13 sømil.

Åstol, der ligger umiddelbart nordøst for Marstrand, er en perle af en bilfri skærgårdsø. Havnen er en naturlig smal vig med officielt 50 gæstepladser, og den er ofte overfyldt i sæsonen. Yderst i havnen ligger øens eneste restaurant ”Åstols Rökeri”, hvor der mange aftener i løbet af juli er bl.a. viseaftener med kendte svenske kunstnere. Disse arrangementer er efterspurgte. Folk kommer i stort antal med færgen fra Rönnäng for at deltage, så husk at bestille bord, hvis en aften med svenske viser og røgede rejer har interesse.

Et flyfoto af Åstol viser en ø på under ½ kvadratkilometer, der er fyldt med huse. De tætliggende, overvejende hvidmalede træhuse er næsten alle øst-vestvendte, og de yderste er stort set placeret på klippekanten mod havet. Smalle, kuperede veje fører rundt i bebyggelsen.

Mollösund  

En rød sideafmærkning i den yderst smalle indsejling til Rönnäng mellem Tjörne Huvud og Tjörne Kalv markerer begyndelsen på en smuk, godt seks sømil lang indenskærs sejlads igennem Hjärterösund og Bockholmsund til Skärhamn. Yderligere seks sømil ad hovedløbet mod nord – populært kaldet havets E 6 – ligger Mollösund, der regnes for et af Sveriges ældste fiskelejer. I dag er der imidlertid ingen større fiskefartøjer, der har hjemhavn i Mollösund, hvor turisterhvervet helt har taget over. Omkring den gamle havn med 90 gæstepladser flokkes bådfolket i stort tal. Her er flere restauranter, hvoraf en enkelt har udeservering på en terrasse direkte ud til det trafikerede, smalle sund, pizzariaer, dagligvareforretning, bådudstyrsbutik, butikker med mærkevaretøj m.m. inden for en radius af 150 m.

Käringön 

Denne turberetning afsluttes på Käringön, der ligger længst ude mod vest fem sømil fra Mollösund.

Øen har 120 fastboende, er ca. en km. lang og  en km. bred, og det tager en god time at gå øen rundt langs kysten. Vestligst på øen ligger ”Lotsudkiken”, hvorfra der er en smuk udsigt til det karakteristiske fyr på Måseskär.

Käringön er bilfri. Til gengæld findes et betydeligt antal større, ens trækvogne på øen, som den lokale befolkning bruger til alle former for transport rundt på de kuperede, smalle veje.

Fiskerierhvervet har udspillet sin rolle på Käringön. Der er dog andre end bådfolket, der skaber liv på havnen. Det svenske søredningsselskab har redningsstation på øen, og færgeforbindelsen til Hällevikstrand bringer dagligt i sæsonen et pænt antal overvejende endagsturister til øen.

Hoteller, restauranter, dagligvare- og fiskeforretning, cafe, bådudstyrsbutik m.m. er alle centreret omkring havnen, der har 130 gæstepladser primært ved en lang, relativt ubeskyttet flydebro, udlagt udenfor den gamle fiskerihavn.

Supplerende oplysninger:

  • Båd: Nimbus 280 coupe.

  • Marchfart: 15 kn.

  • Hjemhavn: Grenå Marina.

  • Rejseperiode: 4.-24. juli 2014.

  • Udrejse: Via Sæby og Læsø.

  • Hjemrejse: Via Varberg og Anholt.

  • Antal sejlede sømil: 307.

Solnedgang over Vinga set fra Vrångö

Vinga

Den overfyldte havn på Vinga

Solnedgang over havnen på Fotö

Källö Knippla set fra Stuvö Vale på Hälsö

Marstrand set fra Albrektssund Kanal

Åstol

Kyrkesund på havets E 6

"Lotsudkiken" på Käringön